Tıbbi Birimler
 AĞRI POLİKLİNİĞİ
 AİLE PLANLAMASI VE RİA EĞİTİM MERKEZİ
 ANESTEZİ
 BEYİN CERRAHİSİ
 BİYOKİMYA
 BÜYÜK ACİL
 CİLDİYE
 ÇOCUK ACİL
 ÇOCUK ALERJİ
 ÇOCUK CERRAHİSİ
 ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ
 ÇOCUK ENFEKSİYON
 ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ,HEPATOLOJİ VE BESLENME
 ÇOCUK HEMATOLOJİ
 ÇOCUK KARDİYOLOJİ
 ÇOCUK NEFROLOJİSİ
 ÇOCUK NÖROLOJİ
 ÇOCUK PSİKİYATRİSİ
 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
 DİYALİZ ÜNİTESİ
 ENDOKRİNOLOJİ
 ENFEKSİYON HASTALIKLARI
 EVDE BAKIM HIZMETLERI
 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
 GASTROENTEROLOJİ
 GENEL CERRAHİ
 GÖĞÜS CERRAHİ
 GÖĞÜS HASTALIKLARI
 GÖZ HASTALIKLARI
 HEMATOLOJİ
 İÇ HASTALIKLARI (DAHİLİYE)
 İNFERTİLİTE MERKEZİ
 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
 KALP-DAMAR CERRAHİSİ
 KANSER ERKEN TEŞHİS TARAMA VE EĞİTİM MERKEZİ (KETEM)
 KARDİYOLOJİ
 KULAK BURUN BOĞAZ
 MEDIKAL ONKOLOJI
 MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
 NEFROLOJİ
 NEONATOLOJİ BİRİMİ
 NÖROLOJİ
 NÜKLEER TIP
 ORTOPEDİ
 PARAZİTOLOJİ
 PATOLOJİ
 PLASTİK CERRAHİ
 PSİKİYATRİ
 PSİKOLOG
 RADYASYON ONKOLOJOSİ (RADYOTERAPİ MERKEZİ)
 RADYOLOJİ
 ROMATOLOJİ
 SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ POLİKLİNİĞİ
 SİGARA BIRAKMA MERKEZİ
 SPOR HEKİMLİĞİ
 TALASEMI MERKEZI
 TIBBİ SARF DEPOSU
 TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ
 UYKU LABORATUVARI
 ÜROLOJİ
 YANIK ÜNITESINasıl Muayene Olursunuz?


Anlaşmalı
Kurumlar


Halkla İlişkiler


İhaleler


Fotoğraf Galerisi


Yemek Listesi


Kamu Hizmet Envanteri


Kamu Hizmet Standartları

GASTROENTEROLOJİ
  

Gastroenteroloji Kliniğimiz  C Blok, 4. katta hizmet verirken, Polikilinik hizmetleri poliklinik katında 2 ayrı poliklinikte verilmektedir. Kliniğimizde 3 doktor, 3 servis hemşiresi , 3 endoskopi hemşiresi, 1 personel ve 1 tıbbi sekreter çalışmaktadır.

Gastroenteroloji  uzmanları aynı zamanda Dahiliye ( İç Hastalıkları ) uzmanı olup , bu eğitimlerinin üzerine  yüksek ihtisas yaparak daha spesifik bir alanda 2. bir uzmanlık eğitimi almış olan yandal uzmanlarıdır.

 

Gastroenteroloji uzmanları  eğitimleri süresince tüm Endoskopik işlemlerin eğitimini almaktadırlar , yani Endoskopik işlemler alanında da uzmanlaşırlar.

 

Gastroenteroloji  ; tüm sindiriml sistemi hastalıkları ile ilgili bir branştır.

Gastrointestinal sistemi şu organlar oluşturmaktadır   ; Yutak ve Yemek Borusu

                                                                                       Mide  ve  Oniki parmak barsağı

                                                                                       İnce ve Kalın Barsaklar

                                                                                       Karaciğer

                                                                                       Safra Kesesi ve Safra Yolları

                                                                                       Pankreas

Gastroenteroloji  alanına giren başlıca rahatsızlıklar şunlardır ;

                                                                                       Yutma güçlüğü

                                                                                       Reflü

                                                                                       Gastrit

                                                                                       Ülser

                                                                                       Uzun Süren İshaller

                                                                                       Kabızlık , Şişkinlik

                                                                                       Hepatitler ( Sarılıklar )

                                                                                       Karaciğer Yağlanması

                                                                                       Mide Barsak Kanamaları

 

Kliniğimize bu yıl içinde 2. Bir Endoskopi ünitesi açılmıştır , bu sayede başvuran hastalar uzun süre beklemeden hatta acil hastalar aynı gün içersinde Endoskopi ve Kolonoskopi ‘ye alınmaktadırlar.

Kliniğimizde tanısal amaçlı yapılmakta olan tanısal işlemler şunlardır ;

                                                                                       Endoskopi , Biopsi

                                                                                       Kolonoskopi ,

                                                                                       Karaciğer Biopsisi

                                                                                       Mide ve Barsak Poliplerinin çıkarılması

Ayrıca yine Endoskopi ünitemiz bu yıl içinde tüm mide ve barsak kanamalarına acil müdahalede bulunabilecek hale getirilmiştir  , Endoskopik skleroterapi tedavisinin dışında ; Endoskopi ünitemizde  Band Ligasyonu  ve Hemoklip uygulaması başlamıştır ve yine Heater probe tedavisi ‘de başlatılacaktır.

 

Kliniğimize yeni alınan Narrow Band Imaging (NBI ) özelikli endoskopi cihazımız ile erken evre mide barsak kanseri ve kanser öncesi bozukluklara daha yüksek duyarlılıkla tanı konulabilmektedir.

 

Kliniğimizde  Dr.  Mehmet Alpua tarafından bazı girişimsel işlemler uygulanmaya başlamıştır ;

                                                                                

                                                                     Pilor Dilatasyon Balonu uygulaması ( Mide çıkışı darlıklarına yönelik )

                                                                     Akalazya Balon Dilatasyon tedavisi

                                                                     Buji Dilatasyon tedavisi ( Yemek borusu darlıklarına yönelik )

                                                                     Stent Uygulamaları (Yemek borusu ,Mide çıkışı- Barsak Darlıklarına yönelik )

                                                                     PEG ( Ameliyatsız Endoskopik olarak mide tüpü yerleştirilmesi )

                                                                     ERCP (Ameliyatsız Endoskopik olarak Safra yollarından taş çamur temizlenmesi – Tıkanma sarılıklarının tanı ve tedavisi )

 
1/10
2/10

Sağlık Bakanlığı Denizli Sağlık Müdürlüğü Denizli Devlet Hastanesi
Ana Sayfa | Kurumsal | Tıbbi Birimler | Halkla İlişkiler | İhaleler | Basından | DDH Etkinlik | İletişim