Tıbbi Birimler
 AĞRI POLİKLİNİĞİ
 AİLE PLANLAMASI VE RİA EĞİTİM MERKEZİ
 ANESTEZİ
 BEYİN CERRAHİSİ
 BİYOKİMYA
 BÜYÜK ACİL
 CİLDİYE
 ÇOCUK ACİL
 ÇOCUK ALERJİ
 ÇOCUK CERRAHİSİ
 ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ
 ÇOCUK ENFEKSİYON
 ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ,HEPATOLOJİ VE BESLENME
 ÇOCUK HEMATOLOJİ
 ÇOCUK KARDİYOLOJİ
 ÇOCUK NEFROLOJİSİ
 ÇOCUK NÖROLOJİ
 ÇOCUK PSİKİYATRİSİ
 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
 DİYALİZ ÜNİTESİ
 ENDOKRİNOLOJİ
 ENFEKSİYON HASTALIKLARI
 EVDE BAKIM HIZMETLERI
 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
 GASTROENTEROLOJİ
 GENEL CERRAHİ
 GÖĞÜS CERRAHİ
 GÖĞÜS HASTALIKLARI
 GÖZ HASTALIKLARI
 HEMATOLOJİ
 İÇ HASTALIKLARI (DAHİLİYE)
 İNFERTİLİTE MERKEZİ
 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
 KALP-DAMAR CERRAHİSİ
 KANSER ERKEN TEŞHİS TARAMA VE EĞİTİM MERKEZİ (KETEM)
 KARDİYOLOJİ
 KULAK BURUN BOĞAZ
 MEDIKAL ONKOLOJI
 MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
 NEFROLOJİ
 NEONATOLOJİ BİRİMİ
 NÖROLOJİ
 NÜKLEER TIP
 ORTOPEDİ
 PARAZİTOLOJİ
 PATOLOJİ
 PLASTİK CERRAHİ
 PSİKİYATRİ
 PSİKOLOG
 RADYASYON ONKOLOJOSİ (RADYOTERAPİ MERKEZİ)
 RADYOLOJİ
 ROMATOLOJİ
 SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ POLİKLİNİĞİ
 SİGARA BIRAKMA MERKEZİ
 SPOR HEKİMLİĞİ
 TALASEMI MERKEZI
 TIBBİ SARF DEPOSU
 TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ
 UYKU LABORATUVARI
 ÜROLOJİ
 YANIK ÜNITESINasıl Muayene Olursunuz?


Anlaşmalı
Kurumlar


Halkla İlişkiler


İhaleler


Fotoğraf Galerisi


Yemek Listesi


Kamu Hizmet Envanteri


Kamu Hizmet Standartları

RADYOLOJİ
  
Radyoloji Birimimiz 6 uzman hekim ile faaliyet göstermektedir. Mamografi Cihazı, Multislice (çok kesitli) Bilgisayarlı Tomografi, Digital Fluoroskopi Cihazı, Üç Boyutlu Ultrasonografi Cihazları ile teknolojiyi hastalarımıza sunmaktayız. Mamografi Cihazı hastanemiz bünyesindeki Kanser Erken Teşhis Merkezi’nde radyoloji bölümüyle işbirliği içerisinde kullanılmaktadır. Mamografi, hastanemize başvuran poliklinik hastaları için kullanılmakla beraber, erken teşhis amacıyla toplumda erken dönem meme kanseri tarama programlarında da kullanılmaktadır. Multislice (Çok kesitli) Bilgisayarlı Tomografi Cihazı geleneksel bilgisayarlı tomografilerde olduğu gibi yalnızca iki boyutlu görüntüleme değil, üç boyutlu görüntüleme yapmaktadır. Bu hastalıkların teşhisini kolaylaştırıcı bir özellik olduğu kadar, yepyeni özellikler sunmaktadır. Vücut damarlarının görüntülenmesi, yani anjiografi yapılabilmektedir. Özellikle kalp anjiografisinin çekim süresi 10–15 saniye olup tetkikten sonra hastanın hastanede yatması, ya da gözetim altında bulunması gerekmemektedir. Bu da hastalar açısından büyük kolaylık getirmektedir. Cihaz aynı zamanda kalp damarlarındaki aterosklerozun derecesini de ölçmektedir. Üç boyutlu özellikleriyle sanal bronkoskopi, sanal kolonoskopi yapılabilmektedir. Digital Fluoroskopi de çekilen görüntüler üzerinde çeşitli incelemeler yapılabilmektedir. En önemli özelliklerinden biri, peş peşe seri çekimler yapabilmesidir. Bu yemek borusu hastalıklarında kolaylık sağlamaktadır. Görüntü kalitesi geleneksel eski tip Fluoroskopi’ye göre belirgin bir şeklide artmıştır, bu özellik tetkiklerin tekrarlanması olasılığını azaltmaktadır. Çok daha önemli bir özellik, daha az radyasyon ile daha kaliteli görüntüler elde edebilmesidir ki bu toplum sağlığı ve çalışanların güvenliği açısından çok önemlidir. Digital Fluoroskopi’den ameliyat sonrası bazı kontroller, kadın doğum ve ürolojik hastalıkların tanısında da yararlanılmaktadır. Üç Boyutlu Ultrasonografi Cihazlarının başka bir ilgi çeken özelliği gebeliğin ilk 3 -5 ayları arasında bebeğin rahim içerisindeki sıvıda üç boyutlu görüntülerini oluşturmasıdır. Bu doğumsal anormalliklerin erken dönem tanısını kolaylaştırmaktadır. Aslında cihazlar bu noktada başka bir özellik sunmaktadır, 3 boyuta zaman faktörü eklenmiştir. Yani 3 boyutlu görüntüler eş zamanlı, hareketli olarak izlenebilmektedir (başka bir deyişle 4. boyut eklenmiştir). Bu fonksiyon bebeğini merakla bekleyen anneler için, kolay anlaşılabilir görüntüler sunmaktadır. Hastanemizde çoğu hastanelerde bulunmayan PACS ( Picture Archiving Communication System) bulunmaktadır. PACS ile hastalarımızın bütün filmleri, bundan sonra uzun yıllar, bu sistemin hafızasında saklanabilecek ve sonraki gelişlerinde, öncekilerle kıyaslama imkânı olabilecektir. Bu sistemde bulunan görüntüler; önceki konvansiyonel sisteme göre çok daha net ve gerekirse lokal olarak büyütülebilen, zoom yapılabilen ve 3 boyutlu incelenebilen kaliteli bir şekilde ekrana gelmektedir. Bu görüntüler sayesinde, dünyanın bütün hastanelerinden “film değerlendirme” anlamında konsültasyon istenebilecektir. Hastalarımız Röntgen Birimine sadece film çektirmek için uğrayacak, sonuç almak için tekrar sağda- solda, kuyrukta beklemeyecek, böylece zaman kaybı ve hastanemizde gereksiz kalabalıklar olmayacaktır. Personelimiz sonuç vermek için zaman harcamayacaktır. Hastaların ellerine verilen röntgen filmleri doğada kirlilik ve tıbbi atık oluşturmayacaktır.1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10

Sağlık Bakanlığı Denizli Sağlık Müdürlüğü Denizli Devlet Hastanesi
Ana Sayfa | Kurumsal | Tıbbi Birimler | Halkla İlişkiler | İhaleler | Basından | DDH Etkinlik | İletişim